Artikel 27: Lastbrief Grond-Vergadering voor Kiezer

26
Artikel 27
28

Staande dezelfde Vergadering, en daadlijk na het aflopen der verkiezing, word aan den Kiezer en Plaatsvervanger een lastbrief gegeven, geteekend door den Voorzitter en drie Leden der Grond-Vergadering, van den navolgenden inhoud:

"De Grond-Vergadering van .... stemt tot Vertegenwoordiger des Bataafschen Volks .... , en, ten einde deze stemming volgends de Staatsregeling van kragt zij, ontbied zij den Burger .... , om als Kiezer, en den Burger .... des noods als Plaatsvervanger, van haaren wege, op de Districts -Vergadering te .... te verschijnen."