Artikel 28: Mandaat Grond- en Districts-Vergaderingen

27
Artikel 28
29

De Grond- en Districts-Vergaderingen verrigten nimmer eenige daad, dan die, waartoe zij, hetzij door de Staatsregeling, hetzij door eene bijzondere wet van het Vertegenwoordigend Lichaam, zijn opgeroepen en zaamgekomen.

Toelichting Redactie Montesquieu-Instituut

Bevoegdheden Grond-Vergadering