Artikel 39: Wederverkiesbaarheid Leden

38
Artikel 39
40

De aftredende Leden zijn andermaal weder verkiesbaar, doch voor de derde maal niet, dan na een tijdverloop van drie jaaren.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De aftredende Leden zijn andermaal weder verkiesbaar, doch voor de derde maal niet, dan na een tijdverloop van drie jaaren.

1805

De aftredende Leden zijn altijd weder verkiesbaar.