Artikel 36: Wederverkiesbaarheid leden

35
Artikel 36
37

De aftredende Leden zijn altijd weder verkiesbaar.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De aftredende Leden zijn andermaal weder verkiesbaar, doch voor de derde maal niet, dan na een tijdverloop van drie jaaren.

1805

De aftredende Leden zijn altijd weder verkiesbaar.