Artikel 47: Verplaatsing residentie

46
Artikel 47
48

Het verplaatst zig, des noods, naar elders, op een beredeneerd besluit der Eerste Kamer, bekragtigd door de Tweede Kamer.

Dit Decreet is onherroeplijk, en, na eene onverwijlde kennisgeving van hetzelve aan het Uitvoerend Bewind, gaan beide de Kamers uit één.

Zie de verdere bepaalingen bij het Reglement, LETT. B., tweede Afdeeling.