Artikel 84: Verkiezing door het Vertegenwoordigend Lichaam

83
Artikel 84
85

Deszelfs Leden worden door het Lichaam der Vertegenwoordigende Hoogste Magt, buiten zig gekozen. De wijze word bij het Reglement, LETT. C bepaald.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Deszelfs Leden worden door het Lichaam der Vertegenwoordigende Hoogste Magt, buiten zig gekozen. De wijze word bij het Reglement, LETT. C bepaald.

1801

De thans plaats hebbende verdeeling in Grondvergaderingen zal blyven stand houden, om achtervolgens dezelve i eene regelmatige keuze van Leden voor het Wetgevend Lichaam te doen plaats hebben.