Artikel 23: Handhaving administratieve indeling Grondvergaderingen

22
Artikel 23
24

De thans plaats hebbende verdeeling in Grondvergaderingen zal blyven stand houden, om achtervolgens dezelve i eene regelmatige keuze van Leden voor het Wetgevend Lichaam te doen plaats hebben.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Deszelfs Leden worden door het Lichaam der Vertegenwoordigende Hoogste Magt, buiten zig gekozen. De wijze word bij het Reglement, LETT. C bepaald.

1801

De thans plaats hebbende verdeeling in Grondvergaderingen zal blyven stand houden, om achtervolgens dezelve i eene regelmatige keuze van Leden voor het Wetgevend Lichaam te doen plaats hebben.