Artikel 203: Integriteit hoofdsom Schuldbrieven gehandhaafd

202
Artikel 203
204

Er zal geene vermindering plaats hebben, noch van de Hoofdsom der Schuldbrieven zelven, noch der Interessen en jaarlijksche Renten.

Dezelven zullen, nimmer, met eenige belastingen worden bezwaard, dan alleen met zoodanigen, welke, bij de invoering der Staatsregeling, daadlijk plaats zullen hebben.