Artikel 204: Obligatiën

203
Artikel 204
205

Bij de Obligatiën zullen worden afgegeven jaarlijksche Coupons, die in alle betaalingen aan den Lande aangenomen, óf, ter keuze der Houders, bij de Nationaale Tresorie worden voldaan.