Artikel 257: Leden Regtbank zijn geen familie van elkaar

256
Artikel 257
258

In geene Regtbank hebben Leden, of openbaare Aanklaagers, te gelijk zitting, die aan elkanderen bestaan in de opklimmende of nederdaalende linie, noch ook als Broeders, of als Oom en Neef, hetzij door bloedverwandtschap, of Huwelijk.