Artikel 269: Bijzitters worden benoemd door Grond-Vergadering

268
Artikel 269
270

De Bijzitters worden benoemd door de Grond-Vergadering , en wel door ieder Een. De lijst derzelven word door den Raad der Gemeente, ten spoedigeten, openlijk bekend gemaakt.