Artikel 291: Vertegenwoordigend Lichaam roept Vierschaar over misdrijven der Regters bijeen

290
Artikel 291
292

Het Vertegenwoordigend Lichaam volmagtigt, alsdan, den gemelden Agent, om ten dien einde, bijéénteroepen de Vierschaar over de misdrijven der Regters, in hunnen post begaan.