Artikel 296: Decreet van beschuldiging gaat vooraf aan Vergadering

295
Artikel 296
297

Dit Geregtshof vergadert niet, dan nadat het Vertegenwoordigend Lichaam een Decreet van beschuldiging genomen heeft.