Artikel 297: Locatie

296
Artikel 297
298

Het Vertegenwoordigend Lichaam bepaalt almede de Plaats, alwaar dit Geregtshof zijne zitting zal houden.

Deze Plaats moet, ten minsten tien uuren van het verblijf des Vertegenwoordigenden Lichaams verwijderd zijn.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Vertegenwoordigend Lichaam bepaalt almede de Plaats, alwaar dit Geregtshof zijne zitting zal houden.

Deze Plaats moet, ten minsten tien uuren van het verblijf des Vertegenwoordigenden Lichaams verwijderd zijn.

1801

Het Nationaal Gerechtshof houdt zyn verblyf in de Residentie van het Staats-Bewind.