Artikel 15: Behandeling strekt zich slechts uit tot de binnengekomen petities

14
Artikel 15
16

Zij strekt haar onderzoek en besluit niet verder uit, dan tot zoodanig Gedeelte, Artikel, of Artikelen der Staatsregeling, waaromtrend haar eenige bedenkingen of voordragten, volgends Art. 13 en 14, zijn toegezonden.