Artikel 88: Judicature bij fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen

87
Artikel 88
89

De Wet bepaalt de Judicature in cas van fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Zij zijn verpligt, van alle hun bekend wordende benadeelingen der Financiën, en van alle bedrog en overtredingen, daarom trend gepleegd, ten spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind kennis te geven.

1801

De Wet bepaalt de Judicature in cas van fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen.

1805

De Wet bepaalt de Judicature in cas van fraude of contraventie der Gemeene Middelen en Belastingen.

1814

De wet regelt de judicature van de overtredingen op het stuk van alle belastingen zonder onderscheid.

1815: art 187, 1840: art 185