Artikel 59: Besluiten geteekend door President, contraseign door Griffier

58
Artikel 59
60

Alle Besluiten van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden worden geteekend door den President, en gecontrasigneerd door den Griffier hunner Vergadering.

1.

Ontwikkeling artikel

1805

Alle besluiten van de Vergaderingen van Hun Hoog Mogenden worden geteekend door een President, en gecontrasigneerd door den Griffier hunner Vergadering.

1806

Alle Besluiten van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden worden geteekend door den President, en gecontrasigneerd door den Griffier hunner Vergadering.