Artikel 60: Griffier

59
Artikel 60
61

Het Wetgevend Ligchaam zal buiten deszelfs midden een Griffier met meerderheid van stemmen benoemen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Elke Kamer heeft, buiten zig, eenen vasten Secretaris, en eenen Boodschapper van Staat.

1805

De vergadering van Hun Hoog Mogenden wordt geadsisteerd door een griffier. De Raadpensionaris heeft de benoeming van den Griffier Hun Hoog Mogenden, uit eene Nominatie van twee, buiten de Vergadering genomene personen, welke Nominatie door derzelve Vergadering aan den Raadpensionaris wordt ingezonden.

1806

Het Wetgevend Ligchaam zal buiten deszelfs midden een Griffier met meerderheid van stemmen benoemen.