Artikel 11: Rol Staten-Generaal na overlijden Vorst bij ontstentenis bevoegde opvolger

10
Artikel 11
12

Indien door onvoorziene omstandigheden zulk een opvolger niet mogt benoemd zijn vóór het overlijden van den regerenden Vorst, zullen de Staten Generaal eenen opvolger benoemen, uitroepen en aan den volke bekend maken.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Indien door onvoorziene omstandigheden zulk een opvolger niet mogt benoemd zijn vóór het overlijden van den regerenden Vorst, zullen de Staten Generaal eenen opvolger benoemen, uitroepen en aan den volke bekend maken.

1815: art 27, 1840: art 26