Artikel 26: Rol Staten-Generaal na overlijden Koning bij ontstentenis bevoegde opvolger

25
Artikel 26
27

Indien zulk een opvolger niet mogt benoemd zijn voor het overlijden van den Koning, zullen de Staten-Generaal, vergaderd en zamengesteld als bij artikel 23 i, eenen opvolger benoemen en plegtiglijk uitroepen.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Indien door onvoorziene omstandigheden zulk een opvolger niet mogt benoemd zijn vóór het overlijden van den regerenden Vorst, zullen de Staten Generaal eenen opvolger benoemen, uitroepen en aan den volke bekend maken.

1815: art 27, 1840: art 26