Artikel 45: Verlof Vorst is vereischt bij aannemen vreemde titels, waardigheden en charges; Verbod op aanname vreemden adeldom

44
Artikel 45
46

Insgelijks wordt tot het aannemen van vreemde titels, waardigheden en charges het bijzonder verlof van den Souvereinen Vorst vereischt. Het is geenen Nederlander geoorloofd in het vervolg vreemden adeldom aan te nemen.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Insgelijks wordt tot het aannemen van vreemde titels, waardigheden en charges het bijzonder verlof van den Souvereinen Vorst vereischt. Het is geenen Nederlander geoorloofd in het vervolg vreemden adeldom aan te nemen.

1815: art 66, 1840: art 65