Artikel 65: Verlof Koning is vereist bij aannemen vreemde titels, waardigheden en charges; Verbod op aanname vreemden adeldom

64
Artikel 65
66

Insgelijks wordt tot het aannemen van vreemde titels, waardigheden en charges, het bijzonder verlof van den Koning vereischt.

Het is in het vervolg geen Nederlander geoorloofd vreemden adeldom aan te nemen.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Insgelijks wordt tot het aannemen van vreemde titels, waardigheden en charges het bijzonder verlof van den Souvereinen Vorst vereischt. Het is geenen Nederlander geoorloofd in het vervolg vreemden adeldom aan te nemen.

1815: art 66, 1840: art 65