Artikel 111: Opdragt beleid der civiele Justitie

110
Artikel 111
112

Het beleid der civiele Justitie wordt opgedragen aan zoodanige regtbanken, als daartoe nu of in der tijd noodig bevonden worden.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Voor elk Departement bestaat een Departementaal Geregtshof, ter behandeling zoowel van Crimineele, als van Civile zaken, volgends Instructie, door het Vertegenwoordigend Lichaam vervaardigd.

1814

Het beleid der civiele Justitie wordt opgedragen aan zoodanige regtbanken, als daartoe nu of in der tijd noodig bevonden worden.

1815

De civiele justitie wordt uitgeoefend door de provinciale Geregtshoven en civiele Regtbanken.

1840: art 182