Artikel 184: Uitoefening civiele Justitie berust bij Provinciale Geregtshoven en civiele Regtbanken

183
Artikel 184
185

De civiele justitie wordt uitgeoefend door de provinciale Geregtshoven en civiele Regtbanken.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Voor elk Departement bestaat een Departementaal Geregtshof, ter behandeling zoowel van Crimineele, als van Civile zaken, volgends Instructie, door het Vertegenwoordigend Lichaam vervaardigd.

1814

Het beleid der civiele Justitie wordt opgedragen aan zoodanige regtbanken, als daartoe nu of in der tijd noodig bevonden worden.

1815

De civiele justitie wordt uitgeoefend door de provinciale Geregtshoven en civiele Regtbanken.

1840: art 182