Artikel 98: Locatie zittingen der Staten-Generaal

97
Artikel 98
99

In tijd van vrede worden de zittingen der Staten-Generaal beurtelings om het andere jaar in eene stad der noordelijke, en in eene der zuidelijke provinciën gehouden.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het houd zijne gewoone residentie in den Haage.

1815

In tijd van vrede worden de zittingen der Staten-Generaal beurtelings om het andere jaar in eene stad der noordelijke, en in eene der zuidelijke provinciën gehouden.