Artikel 46: Gewoone residentie in den Haage

45
Artikel 46
47

Het houd zijne gewoone residentie in den Haage.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het houd zijne gewoone residentie in den Haage.

1815

In tijd van vrede worden de zittingen der Staten-Generaal beurtelings om het andere jaar in eene stad der noordelijke, en in eene der zuidelijke provinciën gehouden.