Artikel 27: Troonopvolging Willem I bij ontstentenis mannelijk oir

26
Artikel 27
28

In de gevallen, bij artikel 21, 22, 23, 24 en 26 omschreven, wordt de Troonopvolging geregeld naar de bepalingen van artikel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

In de gevallen, bij artikel 8 i, 10, 11 en 24 omschreven, wordt de vergadering der Staten Generaal in dubbelen getale bij een geroepen, overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij het negende hoofdstuk zal worden bepaald.

1815

In de gevallen, bij artikel 22, 23, 24, 25 en 27 omschreven, wordt de Troonopvolging geregeld naar de bepalingen van artikel 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20.

1840: art 27