Artikel 46: Prins van Oranje is regent bij meerderjarigheid

45
Artikel 46
47

Wanneer de Prins van Oranje in dat geval zijn achttiende jaar vervuld heeft, is hij, in het geval van art. 42, van regtswege Regent.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

Wanneer de Erfprins in zoodanig geval meerderjarig is, zoo is Hij van regtswege Regent.

Indien Hij als dan nog minderjarig is, zal het souverein gezag, in dit en de andere gevallen, bij artikel 11 en 24 omschreven, worden uitgeoefend door den Raad van State, zamengesteld op dezelfde wijze, als bij artikel 25 is vermeld, tot dat daaromtrent door de Staten Generaal zal zijn voorzien.

1815

Wanneer de Prins van Oranje in dat geval zijn achttiende jaar vervuld heeft, is Hij van regtswege Regent.

1840: art 47, 1848: art 46, 1887: art 41, 1917: art 41
1922

In het geval van artikel 38 is de Prins van Oranje of de dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, wanneer zij hun achttiende jaar vervuld hebben, van rechtswege Regent.

1938: art 41, 1948: art 41, 1953: art 41, 1956: art 41, 1963: art 41, 1972: art 41