Artikel 64: Ridderorden

63
Artikel 64
65

Ridderorden worden door eene wet, op het voorstel des Konings, ingesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Koning heeft de aanstelling en benoeming der Groot Officieren van het Rijk: Hij regelt hun rang, getal en attributen.

1814

De Souvereine Vorst, eene Ridder-Orde willende instellen, draagt daaromtrent aan de Staten Generaal eene wet voor.

1815: art 64, 1840: art 63, 1848: art 64, 1887: art 66, 1917: art 66, 1922: art 66, 1938: art 68, 1948: art 68, 1953: art 75, 1956: art 75, 1963: art 75, 1972: art 75
1983

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.

1987: art 111, 1995: art 111, 1999: art 111, 2000: art 111, 2002: art 111, 2005: art 111, 2006: art 111, 2008: art 111, 2017: art 111, 2018: art 111, 2022: art 111