Artikel 111: Ridderorden

110
Artikel 111
112

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Koning heeft de aanstelling en benoeming der Groot Officieren van het Rijk: Hij regelt hun rang, getal en attributen.

1814

De Souvereine Vorst, eene Ridder-Orde willende instellen, draagt daaromtrent aan de Staten Generaal eene wet voor.

1815: art 64, 1840: art 63, 1848: art 64, 1887: art 66, 1917: art 66, 1922: art 66, 1938: art 68, 1948: art 68, 1953: art 75, 1956: art 75, 1963: art 75, 1972: art 75
1983

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.

1987: art 111, 1995: art 111, 1999: art 111, 2000: art 111, 2002: art 111, 2005: art 111, 2006: art 111, 2008: art 111, 2017: art 111, 2018: art 111, 2022: art 111