Artikel 111: Ridderorden

110
Artikel 111
112

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.


In andere talen:

English

Honours shall be established by Act of Parliament.

Français

Les ordres de chevalerie sont institués par la loi.

Deutsch

Ritterorden werden durch Gesetz gestiftet.

Español

Las órdenes de caballería se establecerán por la ley.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Ridderorden kunnen alleen met een wet i worden ingesteld.

2.

Formele toelichting

Van de vroeger bestaande bepalingen over adeldom en ridderorden is de bepaling omtrent de instelling van ridderorden in de Grondwet gehandhaafd.

De regels betreffende het herziene decoratiestelsel zijn neergelegd in een rijkswet.

3.

In eenvoudig Nederlands

De ridderorden staan in de wet.

Uitleg

Dit artikel gaat alleen over de ridderorden. Meestal noemen we dat een lintje. We hebben drie soorten ridderorden:

  • 1. 
    de Militaire Willemsorde;
  • 2. 
    de Orde van de Nederlandse Leeuw;
  • 3. 
    de Orde van Oranje Nassau.

De regering geeft deze lintjes. Iedereen kan een lintje krijgen. Er zijn verschillende redenen waarom je een lintje kan krijgen. Als je een heel goede prestatie hebt geleverd kun je een lintje krijgen, bijvoorbeeld als je de Nobelprijs wint, of een gouden medaille op de Olympische Spelen. Sommige mensen krijgen ook een lintje omdat ze in hun vrije tijd goede dingen doen voor onze maatschappij. Bijvoorbeeld als je zieke mensen verzorgt.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1806

De Koning heeft de aanstelling en benoeming der Groot Officieren van het Rijk: Hij regelt hun rang, getal en attributen.

1814

De Souvereine Vorst, eene Ridder-Orde willende instellen, draagt daaromtrent aan de Staten Generaal eene wet voor.

1815: art 64, 1840: art 63, 1848: art 64, 1887: art 66, 1917: art 66, 1922: art 66, 1938: art 68, 1948: art 68, 1953: art 75, 1956: art 75, 1963: art 75, 1972: art 75
1983

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.

1987: art 111, 1995: art 111, 1999: art 111, 2000: art 111, 2002: art 111, 2005: art 111, 2006: art 111, 2008: art 111, 2017: art 111, 2018: art 111, 2022: art 111