Artikel 10: Kroon der Nederlanden opgedragen aan Willem Frederik en zijn nakomelingen

9
Artikel 10
11

De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Fredeik i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de navolgende bepalingen.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Kroon van Holland behoort aan Zijne Majesteit LODEWIJK NAPOLEON, ten einde bekleed te worden door hem, en door zijne natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, hij orde van eerstgeboorte, bij altoosdurende uitsluiting der Vrouwen en van derzelver afstammelingen.

1814

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de na te melden bepalingen.

1815: art 12, 1840: art 11, 1848: art 11, 1887: art 10, 1917: art 10, 1922: art 10, 1938: art 10, 1948: art 10, 1953: art 10, 1956: art 10
1963

De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijn wettige nakomelingen te worden bezeten.

1972: art 10