Artikel 19: Kroon van Holland behoort aan Lodewijk Napoleon en zijn mannelijke afstammelingen, uitsluiting vrouwelijke afstammelingen

18
Artikel 19
20

De Kroon van Holland behoort aan Zijne Majesteit LODEWIJK NAPOLEON, ten einde bekleed te worden door hem, en door zijne natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, hij orde van eerstgeboorte, bij altoosdurende uitsluiting der Vrouwen en van derzelver afstammelingen.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Kroon van Holland behoort aan Zijne Majesteit LODEWIJK NAPOLEON, ten einde bekleed te worden door hem, en door zijne natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, hij orde van eerstgeboorte, bij altoosdurende uitsluiting der Vrouwen en van derzelver afstammelingen.

1814

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de na te melden bepalingen.

1815: art 12, 1840: art 11, 1848: art 11, 1887: art 10, 1917: art 10, 1922: art 10, 1938: art 10, 1948: art 10, 1953: art 10, 1956: art 10
1963

De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijn wettige nakomelingen te worden bezeten.

1972: art 10