Artikel 102: Openbaarheid zittingen; procedure voor gesloten zittingen

101
Artikel 102
103

De afzonderlijke zittingen der beide Kamers, en evenzoo de vereenigde vergaderingen, worden in het openbaar gehouden.

De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der aanwezige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.

De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

Over de punten in besloten vergadering behandeld kan daarin ook een besluit worden genomen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Beide de Kamers houden haare zittingen in het openbaar, en doen derzelver Notulen in druk uitgeven.

1815

De zittingen der Tweede Kamer van de Staten Generaal, worden in het openbaar gehouden. De Kamer raadpleegt met gesloten deuren, wanneer een tiende gedeelte der tegenwoordige leden het vordert, of de President het noodig oordeelt.

Over de punten die in de besloten Kamer zijn behandeld, kan ook in dezelve een besluit genomen worden.

1840: art 109
1848

De afzonderlijke zittingen der beide Kamers, en even zoo de vereenigde zittingen, worden in het openbaar gehouden.

De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der aanwezige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.

De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

Over de punten in besloten vergadering behandeld kan daarin ook een besluit worden genomen.

1887: art 101, 1917: art 101, 1922: art 102, 1938: art 104, 1948: art 104, 1953: art 111, 1956: art 111, 1963: art 111, 1972: art 111
1983
  • 1. 
    De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn openbaar.
  • 2. 
    De deuren worden gesloten, wanneer een tiende deel van het aantal aanwezige leden het vordert of de voorzitter het nodig oordeelt.
  • 3. 
    Door de kamer, onderscheidenlijk de kamers in verenigde vergadering, wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en besloten.
1987: art 66, 1995: art 66, 1999: art 66, 2000: art 66, 2002: art 66, 2005: art 66, 2006: art 66, 2008: art 66, 2017: art 66, 2018: art 66, 2022: art 66