Artikel XX: Bepaling omtrent algemeen verbindende voorschriften (art. 89)

XIX
Artikel XX
XXI

Gedurende vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen kortere termijn, wordt artikel 89, vierde lid, gelezen:

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften. Deze voorschriften treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Gedurende vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen kortere termijn, wordt artikel 89, vierde lid, gelezen:

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften. Deze voorschriften treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

1987: art XX
1995
1999: art XX, 2000: art XX, 2002: art XX, 2005: art XX, 2006: art XX, 2008: art XX, 2017: art XX, 2018: art XX, 2022: art XX