Artikel XX: - Vervallen -

XIX
Artikel XX
XXI

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Gedurende vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen kortere termijn, wordt artikel 89, vierde lid, gelezen:

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften. Deze voorschriften treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

1987: art XX
1995
1999: art XX, 2000: art XX, 2002: art XX, 2005: art XX, 2006: art XX, 2008: art XX, 2017: art XX, 2018: art XX, 2022: art XX