Artikel 80: Openbaarmaking adviezen

79
Artikel 80
81
 • 1. 
  De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen.
 • 2. 
  Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstellen van wet die door of vanwege de Koning worden ingediend, worden, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen, aan de Staten-Generaal overgelegd.

1.

Ontwikkeling artikel

1983
 • 1. 
  De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen.
 • 2. 
  Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstellen van wet die door of vanwege de Koning worden ingediend, worden, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen, aan de Staten-Generaal overgelegd.
1987: art 80, 1995: art 80, 1999: art 80, 2000: art 80, 2002: art 80, 2005: art 80, 2006: art 80, 2008: art 80, 2017: art 80, 2018: art 80, 2022: art 80