Artikel 22: Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing

21
Artikel 22
23
 • 1. 
  De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
 • 2. 
  Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 • 3. 
  Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Zij strekt, insgelijks, door heilzame wetten, haare zorg uit tot alles, wat in het algemeen de gezondheid der Ingezetenen kan bevorderen, met wegruiming, zooveel mooglijk, van alle belemmeringen.

1983
 • 1. 
  De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
 • 2. 
  Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 • 3. 
  Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
1987: art 22, 1995: art 22, 1999: art 22, 2000: art 22, 2002: art 22, 2005: art 22, 2006: art 22, 2008: art 22, 2017: art 22, 2018: art 22, 2022: art 22