Artikel 48: Ondertekening benoemings- en ontslagbesluiten ministers en staatssecretarissen

47
Artikel 48
49

Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt mede door hem ondertekend. De koninklijke besluiten waarbij de overige ministers en de staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, worden mede door de minister-president ondertekend.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt mede door hem ondertekend. De koninklijke besluiten waarbij de overige ministers en de staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, worden mede door de minister-president ondertekend.

1987: art 48, 1995: art 48, 1999: art 48, 2000: art 48, 2002: art 48, 2005: art 48, 2006: art 48, 2008: art 48, 2017: art 48, 2018: art 48, 2022: art 48