Artikel 92: Bevoegdheden volkenrechtelijke organisaties

91
Artikel 92
93

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91 i, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

1.

Ontwikkeling artikel

1953

Aan volkenrechtelijke organisaties kunnen bij of krachtens een overeenkomst bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Ten aanzien van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn de artikelen 65 i en 66 i van overeenkomstige toepassing.

1956

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 63 i, kunnen bij of krachtens overeenkomst aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Ten aanzien van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn de artikelen 65 i en 66 i van overeenkomstige toepassing.

1963: art 67, 1972: art 67
1983

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91 i, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

1987: art 92, 1995: art 92, 1999: art 92, 2000: art 92, 2002: art 92, 2005: art 92, 2006: art 92, 2008: art 92, 2017: art 92, 2018: art 92, 2022: art 92