Artikel I: Bepaling omtrent zwangerschapsverlof volksvertegenwoordigers

142
Artikel I
II

De artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin treden eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 2 vierde lid, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art I
1995
1999: art I, 2000: art I, 2002: art I, 2005: art I
2006

De artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin treden eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

2008: art I, 2017: art I, 2018: art I
2022