Artikel XXX: Overgangsbepaling bij artikel 101 inzake verplichte krijgsdienst

XXIX
Artikel XXX
1

Totdat ter zake bij de wet een voorziening is getroffen, blijft artikel 101 van de Grondwet naar de tekst van 1987 van kracht.

1.

Ontwikkeling artikel

1995
1999
2000: art XXX, 2002: art XXX, 2005: art XXX, 2006: art XXX, 2008: art XXX, 2017: art XXX, 2018: art XXX, 2022: art XXX