Ton Elias: amendement-Van der Ham is destructief en dus ontoelaatbaar

maandag 17 januari 2011

DEN HAAG (PDC i) - Donderdagavond stelde het VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias i bij de behandeling van de wijziging van enige onderwijswetten, dat een amendement i van zijn D66-collega Boris van der Ham i destructief zou zijn. Volgens Elias druist het voorstel in tegen de Grondwet en is het voorstel in strijd met de langdurige geschiedenis die het wetsvoorstel al doormaakt. Het ziet er naar uit dat Elias een meerderheid van de Tweede Kamer meekrijgt.

De Grondwet zwijgt in artikel 84 i, waar het recht van amendement is geregeld, over destructieve amendementen. De Tweede Kamer kan een amendement 'ontoelaatbaar' verklaren op grond van artikel 97 van het Reglement van Orde i. Het amendement moet dan een strekking hebben 'tegengesteld aan die van het voorstel van wet, of indien er tussen de materie van het amendement en die van het voorstel geen rechtstreeks verband bestaat.' Het amendement wordt dan niet behandeld.