VVD komt met voorstel afschaffing rechterlijke toetsing wetten aan internationale verdragen

donderdag 6 september 2012

DEN HAAG (PDC i) - Niet de rechter, maar de wetgever moet bepalen of Nederlandse wetten strijdig zijn met internationale verdragen. Dat is de strekking van een voorstel voor wijziging van de Grondwet dat vandaag door VVD-Kamerlid Joost Taverne i aanhangig is gemaakt in de Tweede Kamer.

Volgens het voorstel, dat al in februari werd aangekondigd, zouden de artikelen 93 en 94 van de Grondwet moeten worden gewijzigd. De mogelijkheid van toetsing van wetten aan internationale verdragen door een rechter komt in het voorstel te vervallen, omdat internationale verdragen vaak te algemeen geformuleerd zijn. In plaats daarvan moet de wetgever tijdens het wetgevingsproces nog nauwkeuriger dan nu gebeurt zorgen dat wetten voldoen aan internationale verdragen.

Voorschriften van lagere orde dan wetten zullen ook na de voorgestelde wijziging nog door de rechter kunnen worden getoetst.

De voorgestelde Grondwetswijziging heeft geen gevolgen voor de werking van bepalingen en besluiten in het kader van de Europese Unie.