Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Ylva Johansson i. Zij neemt de taken over van Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos i uit de Commissie-Juncker i. Voorheen heette deze functie Eurocommissaris voor Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Binnenlandse Zaken valt in de Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Eurocommissaris voor Bevordering van onze Europese levenswijze i. De Eurocommissaris is verantwoordelijk voor het leiding geven aan en het coördineren van het werk van de commissie op het gebied van Binnenlandse Zaken, asiel en migratie.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op het vinden van gemeenschappelijke gronden om een nieuwe start te maken met asiel en migratie. Hierbij moeten de gezamenlijke waarden en humanitaire verantwoordelijkheden het uitgangspunt zijn. Dit moet de maatschappelijke cohesie en integratie in onze maatschappij bevorderen.

Hierin heeft zij onder meer als taak:

 • een nieuw pact voor migratie en asiel ontwikkelen
 • hervorming van de asielregels
 • mazen in de wetten voor asiel en terugkeerregelingen dichten
 • werken aan een duurzamere 'search & rescue' benadering
 • samen met de Hoge Vertegenwoordiger i werken aan betere samenwerking met de landen van herkomst en doorvoer en zo een robuuster systeem van terugkeer
 • mensensmokkel bestrijden
 • versterking van de Europese grenswacht i
 • terugkeer naar een volledig functionele Schengenzone i helpen mogelijk maken
 • terrorisme proberen te voorkomen, aanpakken en vervolgen
 • terroristische online content voorkomen en verwijderen
 • radicalisering bestrijden
 • ervoor zorgen dat de samenwerking in wetshandhaving opgewassen is tegen nieuwe en opkomende bedreigingen
 • zorgen voor een betere uitwisseling van gegevens tussen verschillende Europese informatiesystemen

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

4.

Meer informatie