Eurocommissaris voor de Bevordering van onze Europese levenswijze (vicevoorzitter)

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Margaritis Schinas i. Deze functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen i en neemt een deel van de taken van de Eurocommissaris voor Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken i uit de Commissie-Juncker i over.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor de Bevordering van onze Europese levenswijze leidt in Commissie-Von der Leyen i het gelijknamige projectteam. Op het gebied van migratie werkt de Eurocommissaris nauw samen met het Europees Parlement i en de lidstaten. Voor de interne en externe dimensies van migratie en interne beveiliging werkt de Eurocommissaris ook samen met de Hoge vertegenwoordiger i. Het secretariaat-generaal i ondersteunt de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op het belang van onderwijs, arbeidsmobiliteit en integratie voor de Europese economie en arbeidsmarkt. Daarnaast moet de Eurocommissaris werken aan de angsten over de effecten van illegale migratie op de Europese economie en maatschappij. Op het gebied van de veiligheidsunie moet de Eurocommissaris zorgen voor een geïntegreerde aanpak. Hierin heeft hij onder meer als taak:

 • het benutten van de volledige potentie van cultuur en sport, het Europese Solidariteitskorps i en DiscoverEU om gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen
 • het toegankelijker en inclusiever maken van onderwijs, levenslang leren en grensoverschrijdend leren
 • het realiseren van een Europees onderwijsgebied
 • het coördineren van werkzaamheden ter verbetering van de integratie van migranten en vluchtelingen in de samenleving
 • het leiden van de dialoog tussen de Commissie en kerken, religieuze verenigen en gemeenschappen, en filosofische en niet-confessionele organisaties
 • het leiden van de strijd van de Commissie tegen het groeiende antisemitisme
 • het werken aan een nieuw migratie- en asielpact
 • het creëren van manieren voor legale migratie voor mensen met vaardigheden en talenten die de Europese economie en arbeidsmarkt nodig heeft
 • het coördineren van de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van de Europese Veiligheidsunie
 • het beter koppelen van de interne en externe veiligheid met oog op internationaal terrorisme en interne veiligheid
 • het detecteren van en het reageren op hybride bedreigingen

3.

Meer informatie