15681 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden

Dit wetsvoorstel werd op 1 augustus 1979 ingediend door de staatssecretaris van Justitie, Haars i, en de minister van Defensie, Wiegel i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 december 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden.

2.

Kerngegevens

Ingediend
1 augustus 1979

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Justitie, E.A. (Bert) Haars i
De minister van Defensie, H. (Hans) Wiegel i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

4.

Documenten

(20 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 december 1980, stemming(en), Blz. 271 - 314     161280 1 7
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 7
vergadering: 16 december 1980
 
1 2 december 1980, behandeling, 15046, 15047, 15048, 15049, 15468, 15575, 16086, 16131, 14213, Blz. 195 - 232     021280 1 4
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het ... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 02 december 1980 orde 4
vergadering: 2 december 1980
 
1 4 september 1980, eindverslag, nr. 129a     KST15681N129aK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 27 juni 1980, nr. 129     KST15681N129K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 17 juni 1980, stemming(en), Blz. 5385 - 5440     170680 2 16
De stemmingen in verband met het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 17 juni 1980 orde 16
vergadering: 17 juni 1980
 
2 12 juni 1980, behandeling, 15047, 16131, 15048, 15575, 16086, Blz. 5335 - 5384     120680 2 6
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen betreffende de we... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 juni 1980 orde 6
vergadering: 12 juni 1980
 
2 11 juni 1980, behandeling, 15047, 16131, 15048, 15575, Blz. 5267 - 5381     110680 2 7
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 15047 en 4 andere grondwetsvoorstellen. -
vergadering: 11 juni 1980
 
2 28 mei 1980, amendement, nr. 13     KST15681N13K2
Amendement van het lid Roethof
 
2 28 mei 1980, behandeling, 15047, 16131, 15048, 15575, Blz. 4911 - 4966     280580 2 10
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 15047 en 4 andere grondwetsvoorstellen. -
vergadering: 28 mei 1980
 
2 19 mei 1980, nota van wijziging, nr. 12     KST15681N12K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 19 mei 1980, bijlage(n), nr. 11     KST15681N11K2
Bijlage bij nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 19 mei 1980, nota, nr. 10     KST15681N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 12 maart 1980, eindverslag, nr. 9     KST15681N9K2
Eindverslag
 
2 18 februari 1980, nota van wijziging, nr. 8     KST15681N8K2
Nota van wijzigingen
 
2 18 februari 1980, memorie van antwoord, nr. 7     KST15681N7K2
Memorie van antwoord
 
2 5 oktober 1979, voorlopig verslag, nr. 6     KST15681N6K2
Voorlopig verslag
 
2 1 augustus 1979, nr. 5     KST15681N5K2
Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake de uitzonderingstoestanden volgens het ontwerp van wet, de voorstellen van de staatscommissie cals/donner en de grondwet
 
2 1 augustus 1979, memorie van toelichting, nr. 3     KST15681N3K2
Memorie van toelichting
 
2 1 augustus 1979, koninklijke boodschap, nr. 2     KST15681N2K2
Ontwerp van wet
 
2 1 augustus 1979, koninklijke boodschap, nr. 1     KST15681N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.