Internetconsultatie kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch gebied gestart

woensdag 29 april 2015

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft een internetconsultatie gestart voor een wetsvoorstel over de wijze waarop Nederlanders in Caribisch Nederland invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel, een novelle, heeft betrekking op de eerste lezing van het voorstel tot wijziging van de Grondwet dat de constitutionele basis van de eilanden moet regelen. 

In de novelle wordt voorgesteld in het Caribisch gebied het kiesrecht voor de Eerste Kamer toe te kennen aan de leden van een apart kiescollege. Deze kiescolleges zullen uitsluitend worden gekozen door de eilandbewoners met de Nederlandse nationaliteit. 

Aanvankelijk was het de bedoeling het kiesrecht voor de Eerste Kamer toe te kennen aan de leden van de eilandsraden. Maar aangezien voor de eilandraden ingezetenen zonder Nederlandse nationaliteit kiesrecht hebben, zouden die ook invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat werd als ongewenst gezien.

De internetconsultatie loopt tot 15 juli 2015.

Lees ook