Eerste stappen naar modernisering wetgeving ambtsmisdrijven politici

vrijdag 23 december 2016

DEN HAAG (PDC i) - De ministers Van der Steur en Plasterk zetten stappen om te komen tot modernisering van de wetgeving over de vervolging van Kamerleden en bewindspersonen wegens ambtsdelicten. Dat hebben zij de Voorzitter van de Tweede Kamer laten weten.

In eerste instantie gaat het om een beperkte wijziging van de Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid uit 1855. Tegelijk wordt gewerkt aan een fundamentele wijziging. Daartoe is een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de oud-procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. J.W. Fokkens.

De modernisering volgt op de gang van zaken rond het mogelijke lek in de commissie-Stiekem in 2015 en de aanbevelingen van de commissie-Schouten. Door de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie is VVD-lid Ockje Tellegen i aangewezen als rapporteur voor dit onderwerp.

Bron: brief V&J over uitvoering motie-Tellegen