Eerste Kamer akkoord eerste lezing constitutionele basis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

dinsdag 25 oktober 2016

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft in eerste lezing het voorstel tot wijziging van de Grondwet aanvaard waarmee openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland zoals Bonaire, Sint Eustatius en Saba een constitutionele basis krijgen. Tevens heeft de Eerste Kamer een novelle aanvaard zodat op deze eilanden kiescolleges worden ingericht die als taak hebben de leden van de Eerste Kamer te kiezen.

De wijziging van de Grondwet werd nodig toen op 10 oktober 2010 de eilanden als een 'openbaar lichaam' - een soort gemeente - tot het Nederlandse staatsbestel toetraden. Deze eilanden kozen hiervoor in plaats van een zelfstandige status binnen het koninkrijk, zoals Curaçao en Sint Maarten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de eilandraden van deze eilanden - die niet provinciaal werden ingedeeld - ook de leden van de Eerste Kamer zouden kiezen. De Eerste Kamer stak daar een stokje voor. Het zou dan mogelijk worden dat niet-Nederlanders - die wel stemrecht hebben voor de eilandsraden - de samenstelling van de Eerste Kamer zouden beïnvloeden.

Als oplossing werd gekozen kiescolleges op de eilanden in te stellen, waarvoor alleen Nederlandse staatsburgers stemrecht hebben. Die kiescolleges kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat werd via een novelle geregeld, die het oorspronkelijke wetsvoorstel in die zin wijzigt.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet zal na de Tweede Kamerverkiezingen en met toepassing van de novelle in tweede lezing opnieuw in behandeling moeten worden genomen. Zowel in Tweede als in Eerste Kamer moet het dan met tweederde meerderheid worden aangenomen. Daarna is nog een aanpassing van de Kieswet noodzakelijk, alvorens de kiescolleges aan het werk kunnen en mee kunnen beslissen over de samenstelling van de Eerste Kamer.

bron: pdc